آزمایشگاه غذا و دارو

آزمایشگاه غذا و دارو تحقیقاتی علوم حیاتی فاروق

تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

آدرس: استان تهران , شهر تهران , تهران – میدان توحید – خیابان پرچم – پلاک ۹۶ زنگ دوم , تهران – میدان توحید – خیابان پرچم – پلاک ۹۶ زنگ دوم , آزمایشگاه غذا و دارو تحقیقاتی علوم حیاتی فاروق

جستجو در داروخانه

دیدگاهتان را بنویسید

بستن