آزمایشگاه غذا و دارو

آزمایشگاه غذا و دارو راد گستر

تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

آدرس: استان اصفهان , شهر اصفهان , خیابان هشت بهشت غربی، خیابان گلزار شمالی، خیابان استاد همائی، کوچه ۱۱، ساختمان آزمایشگاه راد گستر , خیابان هشت بهشت غربی، خیابان گلزار شمالی، خیابان استاد همائی، کوچه ۱۱، ساختمان آزمایشگاه راد گستر , آزمایشگاه غذا و دارو راد گستر

جستجو در داروخانه

دیدگاهتان را بنویسید

بستن