آزمایشگاه غذا و دارو

آزمایشگاه غذا و دارو شیمی تجزیه راک

تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

آدرس: استان همدان , شهر همدان , همدان-بلوار فرودگاه -روبروی پمپ بنزین بوعلی سینا , همدان-بلوار فرودگاه -روبروی پمپ بنزین بوعلی سینا , آزمایشگاه غذا و دارو شیمی تجزیه راک

جستجو در داروخانه

دیدگاهتان را بنویسید

بستن