آزمایشگاه غذا و دارو

آزمایشگاه غذا و دارو کنترل غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

آدرس: استان خراسان رضوی , شهر مشهد , مشهد بلوار خیام خیابان ارشاد.`پیام۸ جنب اداره استاندارد. ساختمان معاونت غذا و دارو. طبقه دوم , مشهد بلوار خیام خیابان ارشاد.`پیام۸ جنب اداره استاندارد. ساختمان معاونت غذا و دارو. طبقه دوم , آزمایشگاه غذا و دارو کنترل غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد

جستجو در داروخانه

دیدگاهتان را بنویسید

بستن