آزمایشگاه پزشکی

آزمایشگاه پزشکی فجر-بیمارستان

تحت نظر شهید بهشتی

آدرس: تهران , , خیابان پیروزی- سه راه سلیمانیه – جنب مخابرات پیروزی , خیابان پیروزی- سه راه سلیمانیه – جنب مخابرات پیروزی , آزمایشگاه پزشکی فجر-بیمارستان

جستجو در داروخانه

دیدگاهتان را بنویسید

بستن