آزمایشگاه پزشکی

آزمایشگاه پزشکی مرکز بهداشتی درمانی شهری دکتر صدیق

تحت نظر شیراز

آدرس: فارس , , شیراز-قبل از فلکه قصرالدشت-جنب مرکز اورژانس , شیراز-قبل از فلکه قصرالدشت-جنب مرکز اورژانس , آزمایشگاه پزشکی مرکز بهداشتی درمانی شهری دکتر صدیق

جستجو در داروخانه

دیدگاهتان را بنویسید

بستن