روان شناسی

از حرف اول نام دیگران پی به شخصیت آنها ببرید!

در دنیای مدرن و پیشرفته امروزی ابزار و امکانات بسیاری در دسترس می باشد و جواب بسیاری از سوالات با گوگل کردن به دست می آید. اگر شما هم مثل من به روانشناسی و شخصیت شناسی خود و دیگران با استفاده از مسائل ساده مثل حرف اول نام علاقه دارید حتما این مقاله را بخوانید.

از حرف اول نام دیگران پی به شخصیت آنها ببرید!

در دنیای مدرن و پیشرفته امروزی ابزار و امکانات بسیاری در دسترس می باشد و جواب بسیاری از سوالات با گوگل کردن به دست می آید. اگر شما هم مثل من به روانشناسی و شخصیت شناسی خود و دیگران با استفاده از مسائل ساده مثل (حرف اول نام) علاقه دارید حتما این مقاله را بخوانید.

این مطلب ترجمه یک مقاله عربی بوده و متاُسفانه حروف {پ} {ژ} {گ} و {چ} رh ندارد.

حرف اول نام خودتان را پیداکنید و به ویژگی های نشئت گرفته از این موضومع دقت کنید و به دیگران هم معرفی کنید تا با استفاده ار حرف اول نام خود را بیشتر بشناسند.

الف)خوش رفتار و در باطن میانه رو و ملاحظه کار و خونگرم است و با همه کس زود دوست می شود. پیراهن سیاه برای او نامبارک است. هر چه را طلب کند زود بیابد و بیماری او همیشه در باد قولنج گردن و پهلو است .

ب ) زیبا و با محبت و رفیق باز و مغرور و جیب او خالی و قدر مال دنیا را نداند.

ت ) خوش چهره و خوش اخلاق ، کم خواب و هرگاه مرتکب گناه می شود سریع توبه می کند و اگر دل کسی را به درد آورد در پی آن است که دلجویی کند و همیشه احساس تنهایی می کند .

ث ) ثابت قدم و پراراده و در هر کاری ولی گیرا است خوش اخلاق و پر عقل است و پیشانی او بلند است و هرگز محتاج نخواهد شد .

ح ) خوش اخلاق و با محبت ، او همیشه از دردشکم رنج می برد و این بیماری هرچند وقت یکبار به سراغ او می آید چهره او یا سیاه چهره و قوی استخوان یا سفید پوست و بزرگ اندام .

ج ) خوش اخلاق و حق گو و کینه ای و حرف را در دل نگه می دارد و اغلب در بحث و جدل و جنگ به پیروزی می رسد.

خ ) زیبا با چشمانی درشت، با محبت و مقرراتی و مدام سعی می کند که رزقش زیاد شود. فردی است تنبل در کارها و باید این کار را ترک کند تا در زندگی موفق و پیروز شود .

د ) پرفکر و بشاش و زیبا چهره و جنگجو است و قدر مال دنیا رانمی داند و همیشه در حال ولخرجی است .

ز ) با محبت و خونگرم و در هر کاری مقرراتی است گاه از بیماری در ناحیه سر و زانو در عذاب می افتد و نسبت به زندگی دلسرد می شود .

س ) پر استعداد و با سلیقه و همیشه بهترین اجناس را انتخاب می کند و بسیار مغرور است هر کاری که میل داشت انجام می دهد و با اطرافیان خود در نزاع و لجبازی بسر می برد. در نظر دیگران پر هیبت است.

ش ) مشفق و مهربان، جنگجو و عصبانی، خونگرم، زبان او تلخ است. اگر زبان خود را نگه دارد از بلا محفوظ می ماند و بسیار لجباز است .

ص ) حرف شنو و دهن بین و هرکس هر حرفی را با او در میان بگذارد سریع باور می کند. نترس و با محبت و همیشه در حال ترقی و تفکر است .

ض ) خوش اخلاق، زیرک و دانا، کینه توز، نگرانی خود را در ظاهر بروز نمی دهد، کمان ابرو دارد و در کارها بسیار دقیق است و هرگز یاد خدا را فراموش نمی کند او فردی زرنگ است.

ط ) پاک و خوش اخلاق و خوش گذران و خونگرم و پیراهن سیاه بر او خوش یمن است .

نگران نباشید، حرف اول نام خود را در ادامه پیدا کنید:

ظ ) ظاهر و باطنش یکی است و خشک و مقرراتی است و اطرافیان پشت سر او بدگویی می کنند در اعضای بدن خالی دارد که نشان اقبال است .

ع ) بلند مرتبه و پرگذشت، خوش اخلاق، بخشنده، مقرراتی، خشک، او هرگز قدر مال دنیا را نمی داند. متعصب و در اول زندگی رنج بسیاری می کشد زیرا قدر مال دنیا را نمی داند .

غ ) با گذشت و خشک و مقرراتی و احساس ناامیدی می کند گاه در فکر فرو می رود و به گذشته و آینده خود می اندیشد، زندگی را با صلح و صداقت دوست دارد .

ف ) آتش مزاج و تند خو، زیبا چهره، جنگ جو، خون گرم، نترس، هرچند وقت یکبار مریض می شود. در زندگی چند بار شکست می خورد ولی در آینده به مقام و منزلت خوبی می رسد .

ق ) توانا، زیرک، دانا، و در هرکاری نقشه بسیار می کشد و موفق می شود هم زییاست و هم خوش گذران و قدر مال دنیا را نداند و گاه گاهی با ملایمت و یا خصومت برخورد می کند .

ک ) خوش اخلاق، زیرک، دانا، خشک و مقرراتی، زبان او تلخ است قادر است با یک کلمه حرف، دیگران را برنجاند و همیشه در حال ترقی و فعالیت است.

ل ) زیبا چهره، خوش اخلاق، یکدانه، همیشه جدایی اختیار می کند و غرور خاصی دارد قدر مال دنیا را نمی داند.

م ) با محبت، خون گرم، و نترس، همیشه اطرافیان پشت سرش بدگویی می کنند و در روبرو از او تعریف می کنند. فردی است خوش چهره و چشمان درشتی دارد و در کارهای خود در تمام کارها تقاضای کمک می کند. گاه تنبلی می کند.

ن ) خوش اخلاق، کینه توز، دم دمی مزاج است، گاهی اوقات بسیار خوب و گاهی اوقات مقرراتی و خشک می شود همچون قاضی است و در حقوق خود و دیگران به میزان برخورد می کند.

و ) به دیگران کمک می کند و گاهی مغرور می شود و پشت سر بدگویی می کنند.

هـ ) همیشه اطرافیان را امرونهی کند و زیبا چهره و تند خو و آتشی مزاج و طبع او گرم است.

ی ) پرفکر و زیبا و با هرکس درافتد بر او غالب می گردد. دم دمی مزاج است و گاهی بسیار خوب و گاه خشک و مقرراتی است. او فردی است چهارشانه و از مریضی شکم گاه گاهی رنج می برد.

 

 

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

بستن