بارداریحین بارداری

بهداشت فردی

استحمام

هفته ای ۲-۳ بار حمام کنید (محدودیتی در حمام کـردن نیـست مگر به توصیه پزشک) از آب ولرم استفاده نمایید. چـون دمـای بـالای آب و حمام باعث افزایش درجه حرارت جنین و خستگی و سرگیجه در مـادر مـی شود. به علت بزرگ شدن شکم در ماههای آخر و احتمـال بـه هـم خـوردن تعادل و سرخوردن و سقوط، از وان استفاده نکنید. مدت زمان حمـام کـردن طولانی نشود. از سونا بخصوص در سه ماهه اول بارداری اجتناب کنید.

دهان و دندان

به علت مصرف بیشتر مواد غذایی ترش یا شیرین یا تهـوع و استفراغ، کم حوصله بودن و خوب مسواک نزدن، محیط دهان مـستعد رشـد باکتریها و پوسیدگی دندان و بیماریهای لثه میشود. از نخ دنـدان و مـسواک پس از هر وعده غذایی استفاده شود . در صورت بروز تهوع بـدنبال مـسواک زدن، می توانید پس از استفاده از نخ دنـدان از محلـول آب و نمـک (سـرم شستشو) جهت تمیز کردن دندان ها و ماساژ لثه استفاده کنید.

روابط زناشویی

نزدیکی تا زمانی کـه زن بـاردار احـساس درد و نـاراحتی نداشته باشد و از لحاظ پزشکی هم منعی نداشـته باشـد مجـاز اسـت . امـا مقاربت از هفته ۳۶ بارداری به بعد توصیه نمی شود. بهترین وضعیت نزدیکی پهلو به پهلو یا قرار گرفتن زن در بالا می باشد.

ورزش

در صورتی که ممنوعیت پزشکی نباشد ورزش های سبک و کم فشار بسیار مفید هستند که موجب تقویت عضلات، بهبود گردش خـون و زایمـان آسانتر می شـوند. پیـاده روی در مـسیرهای صـاف و مـسطح، اسـتفاده از دوچرخه های ثابت خانگی و شنا (راه رفتن در آب، شناور شدن بر سطح آب ) و ورزش های آبی سبک مناسب و ایمن هستند. ورزش هایی که احتمال زمین خـوردن یـا از دسـت دادن تعـادل در آن هـا وجـود دارد (اسـب سـواری، ژیمناستیک، دوچرخه سواری، اسـکی) گزینـه هـای مناسـبی نیـستند . در صورت مشاهده سرگیجه، تنگی نفس، ضربان بالای قلب، احـساس ضـعف و خستگی، درد ناحیه پشت کمر و شکم، خونریزی از واژن، گرم شدن بـیش از حد بدن، توقف غیر معمول حرکات جنین، ورزش را متوقف کنید. گرم کـردن بدن پیش از ورزش و خنک کردن بعد از آن را فراموش نکنید. بیش از حد به خود فشار نیاورده و پیش از تمرینات، حین ورزش و پس از آن مقادیر زیادی آب بنوشید.

  • اجتناب از انجام دو ورزشهای شکمی رایج شامل بالا بردن مستقیم پاها و برخاستن از وضعیت خوابیده به پشت با پاهای صاف

وزن گیری در بارداری

اضافه وزن در بـارداری بـه علـت جنـین، چربـی و پروتئین ذخیره شده، افزایش حجم خـون و آب میـان بـافتی، رحـم، مـایع آمنیون، جفت و بند ناف و بزرگ شدن پستان ها است.

وزن گیری پیوسته و آهسته نشانه یک حاملگی نرمال و سـالم اسـت سـعی نکنید که رژیم غذایی لاغری داشته باشید زیرا باعث محدودیت در دریافـت کالری و مواد مغذی شده و می تواند رشد کودک درون شما را کـاهش دهـد . تمامی زنان باردار برحسب شرایط بدنی (لاغر – طبیعی – اضافه وزن و چـاق) میزان افزایش وزن مورد نیاز متفاوتی دارند که بر اساس شاخص جـرم بـدن

(BMI) قبل از بارداری محاسبه می شود.

افزایش وزن در سه ماهه اول بارداری آهسته و در حدود ۱/۵ ۲ تا کیلـوگرم و در سه ماهه دوم و سوم حدود نیم کیلوگرم در هفته میباشد هر گونـه تغییـر وزن ناگهانی باید گزارش داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

بستن