بیمارستان

بیمارستان اعصاب و روان پرتو

تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

آدرس: استان فارس , شیراز , شهرک گلستان بلوار دهخدا روبروی نمایشگاه بین المللی خیابان شهید زارعی کوچه یک , شهرک گلستان بلوار دهخدا روبروی نمایشگاه بین المللی خیابان شهید زارعی کوچه یک , بیمارستان اعصاب و روان پرتو

جستجو در داروخانه

دیدگاهتان را بنویسید

بستن