داروخانه

داروخانه بیمارستان تریتا

تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

آدرس: استان تهران , تهران بزرگ , اتوبان خرازی- بعد از خروجی کاشان- بیمارستان تریتا , اتوبان خرازی- بعد از خروجی کاشان- بیمارستان تریتا , داروخانه بیمارستان تریتا

جستجو در داروخانه

دیدگاهتان را بنویسید

بستن