داروخانه

داروخانه داخلی بیمارستان ابن سینا

تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

آدرس: استان تهران , تهران بزرگ , تهران -فلکه دوم صادقیه -ابتدای بلوار آیت الله کاشانی -کوچه اعتمادیان , تهران -فلکه دوم صادقیه -ابتدای بلوار آیت الله کاشانی -کوچه اعتمادیان , داروخانه داخلی بیمارستان ابن سینا

جستجو در داروخانه

دیدگاهتان را بنویسید

بستن