داروخانه

داروخانه دکتر حاجی احمدی

تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتیخصوصی

آدرس: استان تهران , شهر پیشوا , میدان امام خمینی (ره)- جنب آزمایشگاه دکتر نژاده- پلاک ثبتی ۹۹۶/۱۱۳- مِلک تجاری , میدان امام خمینی (ره)- جنب آزمایشگاه دکتر نژاده- پلاک ثبتی ۹۹۶/۱۱۳- مِلک تجاری , داروخانه دکتر حاجی احمدی

جستجو در داروخانه

دیدگاهتان را بنویسید

بستن