داروخانه

داروخانه دکتر شانه ساز

تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

آدرس: استان تهران , تهران بزرگ , تهران خیابان پیروزی ابتدای خ پنجم نیروهوایی پلاک ۲۴ داخل درمانگاه قائم آل طه , تهران خیابان پیروزی ابتدای خ پنجم نیروهوایی پلاک ۲۴ داخل درمانگاه قائم آل طه , داروخانه دکتر شانه ساز

جستجو در داروخانه

دیدگاهتان را بنویسید

بستن