داروخانه

داروخانه دکر محمد شهاب مغازه ای

تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

آدرس: استان تهران , تهران بزرگ , خیابان شریعتی-خیابان خاقانی-خیابان شهید برادران عطاری مقدم جنوبی-خیابان شهید محمد دانشگر-خیابان شهید سیامک شکرابی-خیابان میرلطیفی -جنب درمانگاه رئوف-پلاک ۵ , خیابان شریعتی-خیابان خاقانی-خیابان شهید برادران عطاری مقدم جنوبی-خیابان شهید محمد دانشگر-خیابان شهید سیامک شکرابی-خیابان میرلطیفی -جنب درمانگاه رئوف-پلاک ۵ , داروخانه دکر محمد شهاب مغازه ای

جستجو در داروخانه

دیدگاهتان را بنویسید

بستن