داروخانه

داروخانه دکتر احمد یزدی

تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

آدرس: استان تهران , تهران بزرگ , خیابان دکتر شریعتی – مقابل خیابان یخچال – پلاک ۱۵۲۰ , خیابان دکتر شریعتی – مقابل خیابان یخچال – پلاک ۱۵۲۰ , داروخانه دکتر احمد یزدی

جستجو در داروخانه

دیدگاهتان را بنویسید

بستن