داروخانه

داروخانه دکتر اقدس صفری

تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

آدرس: استان تهران , تهران بزرگ , تهران- آزادگان شرق به غرب- خروجیه الغدیر یافت آباد- میدان امام علی – بلوار الغدیر -میدان الغدیر -چهار راه قهوه خانه ساختمان ماهان جنب عکاسی , تهران- آزادگان شرق به غرب- خروجیه الغدیر یافت آباد- میدان امام علی – بلوار الغدیر -میدان الغدیر -چهار راه قهوه خانه ساختمان ماهان جنب عکاسی , داروخانه دکتر اقدس صفری

جستجو در داروخانه

دیدگاهتان را بنویسید

بستن