داروخانه

داروخانه دکتر حمید رحیمی

تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

آدرس: استان تهران , تهران بزرگ , خیابان ولی عصر روبروی خیاتان شهید بهشتی جنب بیمارستان هاجر ۲۰۱۶ , خیابان ولی عصر روبروی خیاتان شهید بهشتی جنب بیمارستان هاجر ۲۰۱۶ , داروخانه دکتر حمید رحیمی

جستجو در داروخانه

دیدگاهتان را بنویسید

بستن