داروخانه

داروخانه دکتر رضا شیخی نژاد مقدم

تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

آدرس: استان تهران , تهران بزرگ , تهران.خانی اباد نو.خ میثاق.نبش کوجه ۱۶٫پلاک ۲۴۰٫درمانگاه شهرداری منطقه ۱۹ , تهران.خانی اباد نو.خ میثاق.نبش کوجه ۱۶٫پلاک ۲۴۰٫درمانگاه شهرداری منطقه ۱۹ , داروخانه دکتر رضا شیخی نژاد مقدم

جستجو در داروخانه

دیدگاهتان را بنویسید

بستن