داروخانه

داروخانه دکتر زاهدی نژاد(فروردین)

تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

آدرس: استان اصفهان , شهر اصفهان , اصفهان – خ هشت بهشت – خیابان باغ گلدسته – داخل درمانگاه فرهنگیان , اصفهان – خ هشت بهشت – خیابان باغ گلدسته – داخل درمانگاه فرهنگیان , داروخانه دکتر زاهدی نژاد(فروردین)

جستجو در داروخانه

دیدگاهتان را بنویسید

بستن