داروخانه

داروخانه دکتر صلواتی- دکتر قادرمزی

تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

آدرس: استان کردستان , شهر سنندج , میدان آزادی-خیابان فلسطین , میدان آزادی-خیابان فلسطین , داروخانه دکتر صلواتی- دکتر قادرمزی

جستجو در داروخانه

دیدگاهتان را بنویسید

بستن