داروخانه

داروخانه دکتر عظیم زاده مقدم

تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

آدرس: استان تهران , تهران بزرگ , بلوار فردوس شرق ، روبروی خیابان عقیل ، داخل مجتمع پزشکی ابوطالب ، پلاک ۳۴۰، طبقه همکف , بلوار فردوس شرق ، روبروی خیابان عقیل ، داخل مجتمع پزشکی ابوطالب ، پلاک ۳۴۰، طبقه همکف , داروخانه دکتر عظیم زاده مقدم

جستجو در داروخانه

دیدگاهتان را بنویسید

بستن