داروخانه

داروخانه دکتر محمدامین دیناری

تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

آدرس: استان تهران , روستای محموداباد , شهرک خاور شهر . فاز دوم . میدان امام رضا خیابان زاگرس. خیابان دماوند . خیابان ارس. مرکز فوق تخصصی دیالیز درمانگاه موعود , شهرک خاور شهر . فاز دوم . میدان امام رضا خیابان زاگرس. خیابان دماوند . خیابان ارس. مرکز فوق تخصصی دیالیز درمانگاه موعود , داروخانه دکتر محمدامین دیناری

جستجو در داروخانه

دیدگاهتان را بنویسید

بستن