داروخانه

داروخانه دکتر مریم ملکوتی

تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

آدرس: استان تهران , تهران بزرگ , خیابان دماوند- بین خیابان آیت و چهارراه خاقانی- روبه روی خیابان برادران شهید مجتبی و جمال رضایی (مسیل جاجرود)- جنب خیابان شهید رجبعلی کیاشمشکی- پلاک ۴۶۵- مغازه تجاری , خیابان دماوند- بین خیابان آیت و چهارراه خاقانی- روبه روی خیابان برادران شهید مجتبی و جمال رضایی (مسیل جاجرود)- جنب خیابان شهید رجبعلی کیاشمشکی- پلاک ۴۶۵- مغازه تجاری , داروخانه دکتر مریم ملکوتی

جستجو در داروخانه

دیدگاهتان را بنویسید

بستن