داروخانه

داروخانه دکتر میرزایی

تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

آدرس: استان تهران , شهر رودهن , شهرستان دماوند ـ شهر رودهن ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ جنب پمپ بنزین ـ پلاک ۵۶۳ فرعی از ۹ اصلی , شهرستان دماوند ـ شهر رودهن ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ جنب پمپ بنزین ـ پلاک ۵۶۳ فرعی از ۹ اصلی , داروخانه دکتر میرزایی

جستجو در داروخانه

دیدگاهتان را بنویسید

بستن