داروخانه

داروخانه دکتر نوشین دخت سادات ناصری

تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

آدرس: استان تهران , تهران بزرگ , خیابان شریعتی – خیابان پل رومی – خیابان شهید حسن اکبری – روبروی بنبست افرا – پلاک ۱۳ , خیابان شریعتی – خیابان پل رومی – خیابان شهید حسن اکبری – روبروی بنبست افرا – پلاک ۱۳ , داروخانه دکتر نوشین دخت سادات ناصری

جستجو در داروخانه

دیدگاهتان را بنویسید

بستن