داروخانه

داروخانه دکتر ژاله عباسی

تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

آدرس: استان تهران , تهران بزرگ , کیلومتر ۱۴ کرج،پیکانشهر ،مجتمع مسکونی پیکانشهر ،نبش بازارچه مرکزی ،پلاک ۲۰ , کیلومتر ۱۴ کرج،پیکانشهر ،مجتمع مسکونی پیکانشهر ،نبش بازارچه مرکزی ،پلاک ۲۰ , داروخانه دکتر ژاله عباسی

جستجو در داروخانه

دیدگاهتان را بنویسید

بستن