داروخانه

داروخانه دکتر کریمی زاده

تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

آدرس: استان تهران , تهران بزرگ , هران- بزرگراه رسالت شرق به غرب- بعد از خیابان استاد حسن بنا شمالی (مجیدیه شمالی)- بعد از درمانگاه شبانهروزی فرحبخش- ساختمان پزشکان ۱۹۰- پلاک ۱۱۹۳ , هران- بزرگراه رسالت شرق به غرب- بعد از خیابان استاد حسن بنا شمالی (مجیدیه شمالی)- بعد از درمانگاه شبانهروزی فرحبخش- ساختمان پزشکان ۱۹۰- پلاک ۱۱۹۳ , داروخانه دکتر کریمی زاده

جستجو در داروخانه

دیدگاهتان را بنویسید

بستن