داروخانه

داروخانه روزانه داخلی بیمارستان خیریه کودکان سرطانی محک

تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

آدرس: استان تهران , تهران بزرگ , بزرگراه ارتش بلوار شهید م‍‍ژدی بعد از بیمارستان ۵۰۵ ارتش بلوار محک بیمارستان محک , بزرگراه ارتش بلوار شهید م‍‍ژدی بعد از بیمارستان ۵۰۵ ارتش بلوار محک بیمارستان محک , داروخانه روزانه داخلی بیمارستان خیریه کودکان سرطانی محک

جستجو در داروخانه

دیدگاهتان را بنویسید

بستن