داروخانه

داروخانه سبز

تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

آدرس: استان تهران , تهران بزرگ , خیابان یوسف آباد -خیابان فتحی شقاقی-بین خیابان سید جمال الدین اسد آبادی و خیابان چهل ستون طبقه همکف واحد شمال غربی , خیابان یوسف آباد -خیابان فتحی شقاقی-بین خیابان سید جمال الدین اسد آبادی و خیابان چهل ستون طبقه همکف واحد شمال غربی , داروخانه سبز

جستجو در داروخانه

دیدگاهتان را بنویسید

بستن