داروخانه

داروخانه پردیس

تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز

آدرس: استان خوزستان , شهر اهواز , اهواز/خیابان سلمان فارسی/ نبش خیابان علم الهدی/ پلاک ثبتی ۱۰۷۹/۲ , اهواز/خیابان سلمان فارسی/ نبش خیابان علم الهدی/ پلاک ثبتی ۱۰۷۹/۲ , داروخانه پردیس

جستجو در داروخانه

دیدگاهتان را بنویسید

بستن