دارو

 • کیسه ابگرم پشمی

  مشاوره دارویی اختصاصی شمیم سلامتی:

  مشاوره دارویی عمومی شمیم سلامتی :

  در صورت بارداری، شیردهی، دیابت، نقص کلیوی یا کبدی قبل از مصرف دارو به پزشک یا داروساز اطلاع دهید.اگر هم زمان داروهای دیگری مصرف می کنید برای جلوگیری از تداخلات احتمالی به پزشک یا داروساز اطلاع دهید. پزشک از عوارض احتمالی داروی شما آگاه است بنابراین دوره درمان دارو را مطابق تجویز پزشک تکمیل و از قطع خودسرانه دارو پرهیز کنید.

  اطلاعات بیشتر در خصوص کیسه ابگرم پشمی

 • ایکس دریم کاندوم دکمه دار

  مشاوره دارویی اختصاصی شمیم سلامتی:

  مشاوره دارویی عمومی شمیم سلامتی :

  در صورت بارداری، شیردهی، دیابت، نقص کلیوی یا کبدی قبل از مصرف دارو به پزشک یا داروساز اطلاع دهید.اگر هم زمان داروهای دیگری مصرف می کنید برای جلوگیری از تداخلات احتمالی به پزشک یا داروساز اطلاع دهید. پزشک از عوارض احتمالی داروی شما آگاه است بنابراین دوره درمان دارو را مطابق تجویز پزشک تکمیل و از قطع خودسرانه دارو پرهیز کنید.

  اطلاعات بیشتر در خصوص ایکس دریم کاندوم دکمه دار

 • ایکس دریم کاندوم شمشیری

  مشاوره دارویی اختصاصی شمیم سلامتی:

  مشاوره دارویی عمومی شمیم سلامتی :

  در صورت بارداری، شیردهی، دیابت، نقص کلیوی یا کبدی قبل از مصرف دارو به پزشک یا داروساز اطلاع دهید.اگر هم زمان داروهای دیگری مصرف می کنید برای جلوگیری از تداخلات احتمالی به پزشک یا داروساز اطلاع دهید. پزشک از عوارض احتمالی داروی شما آگاه است بنابراین دوره درمان دارو را مطابق تجویز پزشک تکمیل و از قطع خودسرانه دارو پرهیز کنید.

  اطلاعات بیشتر در خصوص ایکس دریم کاندوم شمشیری

 • ایکس دریم کاندوم طوقی

  مشاوره دارویی اختصاصی شمیم سلامتی:

  مشاوره دارویی عمومی شمیم سلامتی :

  در صورت بارداری، شیردهی، دیابت، نقص کلیوی یا کبدی قبل از مصرف دارو به پزشک یا داروساز اطلاع دهید.اگر هم زمان داروهای دیگری مصرف می کنید برای جلوگیری از تداخلات احتمالی به پزشک یا داروساز اطلاع دهید. پزشک از عوارض احتمالی داروی شما آگاه است بنابراین دوره درمان دارو را مطابق تجویز پزشک تکمیل و از قطع خودسرانه دارو پرهیز کنید.

  اطلاعات بیشتر در خصوص ایکس دریم کاندوم طوقی

 • پنبه ریز سرشیشه کوچک ارتودنسی

  مشاوره دارویی اختصاصی شمیم سلامتی:

  مشاوره دارویی عمومی شمیم سلامتی :

  در صورت بارداری، شیردهی، دیابت، نقص کلیوی یا کبدی قبل از مصرف دارو به پزشک یا داروساز اطلاع دهید.اگر هم زمان داروهای دیگری مصرف می کنید برای جلوگیری از تداخلات احتمالی به پزشک یا داروساز اطلاع دهید. پزشک از عوارض احتمالی داروی شما آگاه است بنابراین دوره درمان دارو را مطابق تجویز پزشک تکمیل و از قطع خودسرانه دارو پرهیز کنید.

  اطلاعات بیشتر در خصوص پنبه ریز سرشیشه کوچک ارتودنسی

بستن