بعد از بارداری

شش هفته اول بعد از زايمان، دوران نقاهت پس از زايمان (نفاس) ناميده می شود. در اين مدت نيز لازم است مادر در چند نوبت توسط کارکنان بهداشتی مراقبت شود. پدر و مادر نيز بايد به تغييرات طبيعی و خطراتی که سلامت مادر و نوزاد را تهديد می کند آگاه بوده و در صورت بروز علائم خطردر اسرع وقت به مراکز درمانی مراجعه نمايند. تغييرات بدن مادر پس از زايمان دو تغيير عمده بدن مادر در دوران بعداز زايمان مربوط به رحم و پستان است.

دکمه بازگشت به بالا