روان شناسی

چرا به دانستن روان شناسی نیاز داریم؟
قطعا تا به حال با مشکلات زیادی که منشا آنها کمبود های مادی نباشد برخورد داشته اید . مثلا یک روز از خواب ناز بیدار شده و پس از مدتی متوجه شدید اصلا حوصله انجام هیچ کاری را ندارید و این در حالی است که روز گذشته روز بسیار ایده الی را داشته اید. ممکن است بعضا دیده باشید که فرزندتان بدون هیچ دلیلی پرخاشگری می کند و یا اینکه بی دلیل رقبتی به غذا خوردن و بازی کردن نشان نمی دهد . جواب سوالی که در ذهن شما ایجاد می شود را می توان با مطالعات روانشناسی یافت .

بعد دیگر وجودی انسان بعد روانی آن می باشد . یعنی دانش روانشناسی هر چند کم و محدود می تواند تاثیرات بسیار زیادی را برروی کیفیت زندگی ما داشته باشد. ترفند های روانشناسی ، یافتن سوالات روانشناسی ، یافتن راه خوشبختی ، پیشرفت شخصی ، راه های تعامل با کودکان ، راه های کنترل نوجوانان ، راه های ارتباط با نوجوانان و … از مطالبی است که می توانید در این بخش مطالعه کنید

بستن