عرقیات طبع سرد

طبع این عرقیات سرد می باشدانواع عرقیات با طبع سرد عبارتند از: عرق بید، عرق بیدمشک، عرق خارشتر، عرق شاهتره و عرق کاسنی و….

دکمه بازگشت به بالا