آموزش شیوه نگهداری کودک

مادر شما در خوشی ها و سختی ها و در سخت ترین شرایط کنارتان بوده است،اما زمانی که حرف مراقبت از نوزاد به میان می آید، ممکن است او همه چیز را نداند. این راهنمایی های ساده مراقبت از نوزاد به شما کمک می کند که یک مادر عالی باشید.نگهداری از یک نوزاد تازه متولد شده کار سخت و پر استرسی است و احتیاج به دقت و اهمیت فراوان دارد، به خصوص اگر این نوزاد فرزند اول شما باشد.

بستن