خرید آنلاین دارو از داروخانه آنلاین داروپین
آزمایشگاه پزشکی

آزمایشگاه پزشکی آزمایشگاه فاضل – مرکز بهداشت غرب تهران

تحت نظر شهید بهشتی

آدرس: تهران , , بلوار کشاورز- انتهای خیابان شهید عبد الله زاده – خ سازمان آب – درمانگاه فاضل , بلوار کشاورز- انتهای خیابان شهید عبد الله زاده – خ سازمان آب – درمانگاه فاضل , آزمایشگاه پزشکی آزمایشگاه فاضل – مرکز بهداشت غرب تهران

جستجو در داروخانه

پاسخی بگذارید

بستن