توریسم درمانی، پردرآمد ترین شاخه ی صنعت توریست در جهان است!

با خدمات درمانی ویژه توریست ها در ایران آشنا شوید

خلاصه مطلب

  • سترش صنعت توریسم علاوه بر نقش و تاثیر آن در ابراز هویت ملی، موجب ارتقای ابعاد وسیع اقتصادی از جمله ایجاد فرصت‌های شغلی، درآمدزایی، كاهش فقر و گسترش عدالت اجتماعی و رفاه در جامعه می‌شود. در ﻣﯿﺎن ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدﺷﮕﺮی، ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ از ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ.

توریسم پس از صنعت نفت و خودروسازی، سومین صنعت بزرگ جهان به شمار میرود. این صنعت تاثیر بسزایی در درآمدهای ارزی کشورها دارد و به طور حتم در آیندهای نزدیک به صنعت اول جهان تبدیل خواهد شد. با گذر زمان و پیشرفت این صنعت، توریسم از حالت عام خارج شده و به شاخههای تخصصی نظیر توریسم فرهنگی، توریسم ورزشی، توریسم ماجراجویانه، توریسم مذهبی، توریسم درمانی و غیره تقسیم شده است. آنچه که مبنای این تقسیمبندی قرار میگیرد «نیت یا قصد اصلی» توریست از توریسم است. بنابراین، افرادی که به منظور برخورداری از خدمات سلامت (پیشگیری، درمان) به کشور دیگری سفر میکنند، در زمره توریستان سلامت قرار دارند

 

خدمات درمانی برای توریست ها یا توریسم درمانی چیست؟

 برای خدمات درمانی برای توریست ها که گاهی از آن با عنوان توریسم سلامت و یا توریسم درمانی نام برده میشود، تعاریف گوناگونی بیان شده است. سازمان جهانی توریسم (WTO) به طور خاص، توریسم درمانی را چنین تعریف میکند : استفاده از خدماتی که به بهبود یا افزایش سلامتی و افزایش روحیه فرد (با استفاده از آبهای معدنی ، آب و هوا یا مداخلات پزشکی) منجر میشود و در مکانی خارج از محل سکونت فردکه بیش از ۲۴ ساعت استبه طول میانجامد. مقولهی توریسم درمانی فراتر از توریسم درمانی است. آبهای گرم و معدنی و لجن درمانی همراه با امکانات طبیعی نیز شامل مقولهی توریسم درمانی است. شعار جهانی توریسم سلامت، امکانات و خدمات در حد کشورهای جهان اول یا پیشرفته و قیمتها و هزینهها در حد کشورهای در حال توسعه و جهان سوم است.

تاریخچهی توریسم درمانی

توریسم درمانی از زمان یونان و روم باستان وجود داشته و سپس به بسیاری از کشورهای اروپایی و نقاط دیگر دنیا توسعهیافته است. از زمان باستان، افراد زیادی به منظور فراغت روحی و درمان به مجاورت رودخانه و آبهای معدنی میرفتند. آب‌‌های گرم از قدیمالایام با آرامش و تجدید قوای جسمی و روحی انسان همراه بوده است. استفاده‌‌کنندگان از اینگونه آبها، قرنهاست که در آبهای گرم آبتنی میکنند و از آب چشمههای معدنی مینوشند.

در انگلستان، توسعه اقامتگاههای کنار دریا بر اساساین باور اتفاق افتاد که استفاده آب دریا در درمان بیماریها مفید استدر اروپا شهرهای بسیاری در اطراف چشمههای آب معدنی و تسهیلات درمانی ساخته شده است. نمونههای آن را میتوان در شهرهای بادن، لاسانه، موریتس و اینترلاکن در سوییس، بادن و ویسبادن در آلمان، وین در اتریش و بوداپست در مجارستان مشاهده کرد. در این شهرها مردم از آبهای معدنی به منظور معالجه بیماریهایی همچون رماتیسم، عفونتهای پوست و سوءهاضمه استفاده میکردند.

در اروپا چشمههای آب معدنی و کلینیکهای آب درمانی در اواخر قرن هجدهم مورد توجه جدی قرار گرفتند و علاوه بر این که به تجهیزات متناسب مجهز شدند فضاهای اطراف آنها نیز برای بهرهمندی از سکون و آرامش و چشماندازهای طبیعی سامان یافتند. در این قبیل کلینیکها تیمهای مشاوره پزشکی برای تجویز مدت و نحوه استفاده از هر نوع آب برای درمان بیماریهای مختلف مشغول هستند. مراجعین به اینگونه آبها را اغلب بیمارانی که مبتلا به ناراحتیهای پوستی، دردهای روماتیسمی، ورم مفاصل، خستگی و فرسودگی مفرط جسمی، نقرس، التهاب مهرهها و ستون فقرات تشکیل میدهند.

در آمریکا نیز مردم به چشمههای آب معدنی، اقامتگاههای مجاور دریا مسافرت میکردند. قدیمیترین منطقه چشمههای آب گرم آمریکا ساراتوگاست که از حدود ۲۰۰ سال پیش به صورت یک منطقه تجاری در این زمینه با ارائه تسهیلات اقامتی و پذیرایی مناسب، فعال شده است. همچنین میتوان به چشمههای آبمعدنی نزدیک ایالات فیلادلفیا و ویرجینیا اشاره کرد. برای حداکثر کردن مطلوبیت سفر، تسهیلاتی از قبیل کتابخانه، تماشاخانه، تالار موسیقی و زمینهای بازی برای مفرح کردن اوقات توریستان ایجاد شده است. به طوریکه امروزه مردم نه فقط برای آبدرمانی بلکه به قصد استفاده از انواع سرگرمیهای اجتماعی به این مناطق سفر میکنند

شواهد و آثار فراوانی از اهمیت آبهای معدنی و گرم نزد ایرانیان وجود دارد. بهویژه دستهبندیهای بوعلی سینا که این مناطق را به آسایشگاههای معنوی، چشمههای درمانی و آبهای گرم تقسیم کرده و نحوه استفاده از هر دسته را مورد بررسی قرار داده، نشان از اهمیت علمی این گونه مناطق نزد ایرانیان است. پیش از آن نیز یادگارهای باقیمانده در شهر نیشابور نشاندهنده نظام کانالکشی سنگی برای انتقال آب چشمه معدنی به نزدیکی معبد آناهیتا است. این وضعیت یادآور موقعیت چشمه قدیمی مرانو در ایتالیا با قدمتی پنج هزار ساله است. چشمههای معدنی مناطق مختلف ایران دارای بیش از ۳۰ عنصر معدنی از قبیل منیزیم، پتاسیم، سولفور، کلسیم و غیره هستند و برخی از آنها خواص رادیواکتیویته دارند.

در طول زمان، توریسم مبتنی بر استفاده از آبهای معدنی مفهوم وسیعی یافت به طوری که استفاده از ویژگیهای طبیعی مانند هوای سالم نیز جزو توریسم درمانی محسوب میشود. با گذشت زمان مفهوم توریسم درمانی از این هم فراتر رفته و شامل مسافرت بیماران به منظور دریافت انواع خدمات پزشکی شد. موضوع اخیر (مسافرت بیماران به منظور دریافت انواع خدمات پزشکی) نسبت به انواع دیگر توریسم درمانی، جدید است

زیر شاخه های توریسم درمانی

 توریسم پزشکی (Medical Tourism)

درواقع توریسم پزشکی رایج ترین و حساس ترین زیر شاخه توریسم درمانی است. این سفر عموما برای درمان بیماری یا انجام عمل جراحی و یا چک آپ سلامت توریست در کلینیکها و بیمارستانهای کشوری با امکانات پزشکی بالا و هزینههای درمانی مناسب انجام میگیرد. توریسم پزشکی یا توریسم درمانی حساسترین نوع توریسم در بین تمام انواع توریسمها است. زیرا به طور مستقیم با جان و سلامت توریست مرتبط است. گرچه بسیاری از کشورهای توریستی دنیا امروزه برای کسب درآمد، خدمات توریسم درمانی ارائه می دهند، اما مطمئنا توانمندی یک کشور در علم پزشکی و خدمات درمانی برخلاف توریسم تفریحی و ورزشی وچیزی نیست که صرفا با ساخت و ساز و صرف پول بدست آید. وجود پزشکان متبحر و با تجربه، سابقه علم پزشکی، وجود زیرساختهای درمانی و نظارتی، وجود بیمارستانها و کلینیکهای استاندارد، تجهیزات پزشکی کامل و به روز، همچنین وجود قوانین و نظارتهای پزشکی جزو زیرساختهای مهم درمانی یک کشور به شمار میروند، تا آن کشور بتواند در مرحله بعدی با ادغام خدمات اقامتی و توریسم اقدام به فعالیت در زمینه توریسم درمانی کند. قابل ذکر است که کشور ایران دارای پیشینه پزشکی هزاران ساله است و همواره پزشکان ایرانی در سطح بین المللی شناخته شده بودند.

توریسم طبیعت درمانی (Curative Tourism)

سفر درمانی به مراکز دارای منابع و خدمات درمانی طبیعی تحت نظارت پزشک را توریسم طبیعت درمانی میگویند. این منابع و خدمات طبیعی شامل چشمههای آب گرم، دریاچه نمک، آفتاب درخشان، لجن طبی، ماساژ طبی، حمام گیاهی و همچنین محیط زیست زیبا، پاک و آرام به منظور بهبود بیماران پوستی، تنفسی، روماتولوژی، عضلانی و یا گذراندن دوران نقاهت بعد از درمان و عملهای جراحی صورت میگیرد. به لطف خدا، طبیعت متنوع ایران انواع و اقسام منابع طبیعت درمانی را در اختیار انسانها گذاشته است. درحال حاضر در ایران مراکز بسیاری وجود دارد که در کنار منابع طبیعت درمانی امکانات اقامتی، رفاهی و نظارت پزشکی را برای توریستان آماده کردهاند، تا توریستان بتوانند در آرامش و رفاه کامل از این نعمتهای خداوند استفاده کنند.

توریسم تندرستی (Wellness Tourism)

در این نوع سفر، توریست به دنبال آرامش است و برای رهایی از تنشهای زندگی روزمره و تجدید قوا، بدون مداخله و نظارت پزشکی راهی سفر میشود. معمولا این توریستان بیماری جسمی مشخصی ندارند و بیشتر در پی بهرهمندی از طبیعت شفابخش و دوری از شلوغیها، تنشها و آلودگیهای زندگی شهری هستند. یکی از جاذبهها و امتیازات ایران برای توریسم درمانی در حوزهی آب درمانی است، به طوری که در حال حاضر بیش از ۱۰۰۰ چشمه آب معدنی شناسایی شده است. از دیگر جاذبههای توریسم تندرستی در ایران، وجود هتلها و ویلاهای جنگلی، کویری، ساحلی و یا کوهستانی است. که افراد میتوانند در آرامش کامل در محیط زیست پاک تندرستی خود را بهبود بخشند.

 شرحی بر توریسم درمانی در جهان

 ترکیبی از عوامل متعددی موجب رشد صعودی گرایش مردم به مسافرتهای پزشکی شده است که از جمله هزینه بالای زندگی در کشورهای صنعتی، آسان شدن مسافرتهای بین المللی و اصلاح و بهبود سطح تکنولوژی و استاندارهای پزشکی در بسیاری از کشورهای جهان، قابل ذکرند. یک دلیل کشش به سوی مسافرت پزشکی، راحتی آن در مقایسه با کشورهای دیگر است. در برخی کشورها که سیستم خدمات درمانی عمومی متداول است، معمولاً زمان زیادی برای پاسخگویی به نیاز شهروندان صرف میشود و بیماران ناگزیرند مدت طولانی در انتظار رسیدگی به وضعیتشان باشند. شرایطی نظیر پیوند مفصل ران که در انگلستان و کانادا یک سال و یا بیشتر باید در نوبت منتظر شد. لیکن در سنگاپور،تایلند، فیلیپین، یا بنگلور هند، بیمار میتواند یک روز پس از ورود تحت مراقبت و درمان قرار گیرد.

از میان دلایلی که موجب می شود افراد با هدف درمان مسافرت کنند، میتوان به هزینهی پایین مراقبتهای پزشکی، جستجو برای یافتن پزشک متخصص و باتجربه، کیفت مناسب خدمات درمانی، ایمنی و کوتاهتر بودن زمان انتظار برای درمان اشاره کرد. در کانادا، در سال ۲۰۰۵ تعداد افراد در حال انتظار برای درمان ۷۸۲،۹۳۶ نفر بود که رکوردی در جهان محسوب می شود . تعداد این افراد در آفریقای جنوبی، به میزان کمتر از یک دهم پایین تر از ایالات متحده آمریکا یا غرب اروپا بوده است.

هزینه یک دندان که درآمریکا ۵،۵۰۰ دلار است، در هندوستان و بولیوی ۵۰۰ دلار در فیلیپین به ۲۰۰ دلار میرسد وبه همین ترتیب، هزینه پیوند زانو در تایلند همراه با ۶ روز فیزیوتراپی حدود یک پنجم ایالات متحده است و عمل لیزیک چشم با هزینهی ۳۷۰۰ دلار در آمریکا، در بسیاری از کشورهای با رویکرد خدمات درمانی برای توریست ها حدود ۷۳۰ دلار برآورد میشود. علاوه بر این، در حالی که عملهای زیبایی صورت که در آمریکا ممکن است، حدود ۲۰ هزار دلار هزینه ایجاد کند در کشورهایی چون آفریقای جنوبی، فیلپین، و بولیوی بین ۲۳۰۰ تا ۲۷۰۰ دلار است.

جویندههای درمان و سلامتی از هر کجای دنیا میتوانند به یک کشور وارد شده و تحت خدمات و مراقبتهای پزشکی در زمینههایی چون سرطانها، بیماریهای مغز و اعصاب، جراحیهای پیوند اعضا، عملهای زیبایی و غیره قرار گیرند. از جمله کشورهایی که عمدتا پذیرای توریستهای درمانی هستند، میتوان کشورهایی چون برونئی، کوبا، هنگ کنگ، مجارستان، هندوستان، اردن، لیتوانی، مالزی، فیلیپن، سنگاپور، تایلند و اخیرا امارات متحده عربی را نام برد. همچنین کشورهای آرژانتین، بولیوی، برزیل، کاستاریکا، مکزیک و ترکیه در زمینه عملهای زیبایی مورد توجه هستند.

در اروپا نیز، کشورهای بلژیک و لهستان به کسب و کار خدمات درمانی برای توریست ها اشتغال دارند. نکتهی جالب توجه این است که کشور آفریقای جنوبی با اشعار «جراحی زیبایی صورت همراه با دیدن حیات وحش» برای جلب توریست های درمانی تلاش میکند. در کشوری مانند ایالات متحده آمریکا با آن همه خدمات بیمه و درمانهای کیفی و سطح بالا، پرداختن به کسب و کار خدمات درمانی برای توریست ها یک ریسک محسوب میشود. ذکر نمونهای کافی است که دلیل این رویکرد را در آمریکا نشان دهد و آن تغییر گرایش عدهی زیادی از بیماران کشورهای خاورمیانه در سال ۲۰۰۶ بود که ترجیح دادند برای معالجات خود به هنگ کنگ و سنگاپور مراجعه کنند. برای آگاهی از وضعیت توریسم درمانی در چند قطب این کسب و کار در جهان کمی به آنها میپردازیم:

هندوستان

هندوستان یکی از پر طرفدارترین مقاصد توریستهای درمانجو در جهان است. خصوصا در زمینهی جراحی قلب و پیوند استخوان ران و دیگر زمینههای پزشکی هندوستان به عنوان یک رهبر جهانی در عرصه خدمات پزشکی شناخته شده است. در طول سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ هیچ کشوری در زمینه خدمات درمانی برای توریست ها با هندوستان قابل مقایسه نبوده است و دولت بخش خصوصی هند با هدف ارتقای خدمات خدمات درمانی برای توریست ها و تبدیل شبه قارهی هند به قطبی یگانه در این زمینه واقف هستند. در هند بعد از صنعت نرم افزار، توریسم پزشکی را میتوان موفق ترین صنعت قلمداد کرداندازه کنونی بازار این توریسم در هند بیش از ۳۳۳ میلیون دلار و تا سال ۲۰۱۴ بیش از یک میلیارد دلار بوده است.

فیلیپین

خدمات درمانی برای توریست ها درفیلیپین از استاندارد بسیار بالایی برخوردار است و فیلیپینی‌‌ها میتوانند در تمام زمینههای پزشکی با بهرهگیری از کادر مجرب و مشهور به ویژه در شهر مانیل پایتخت فیلیپین، خدمات درمانی درخشانی ارائه کنند. بهترین کلینیکها و بیمارستانها در این کشور واقع شده است که با تسهیلات موجود محیطی مطلوب را برای استراحت و درمان فراهم میکند. همچنین در فیلیپین بهترین چشمههای آب معدنی جهان نیز واقع شده است که بسیاری از توریستها را به سوی خود جذب میکند.

سنگاپور

کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی سنگاپور در سطح عالی ارزیابی میشود. ایمنی، مورد اعتماد بودن، همراه با تحقیقات پیشرفته و اعتبار بینالمللی کشور در زمینهی پزشکی، آن را به یک مرکز رهبری در آسیا بدل کرده است. سنگاپور با ۹ بیمارستان و ۲ مرکز خدمات پزشکی توانسته به اعتبارنامهی کمیسیون مشترک بینالمللی آمریکا (JCI) دست یابد.

توریسم درمانی در ایران

توریسم درمانی در ایران با وجود کیفیت بالای خدمات درمانی و قیمت ارزان، به علت نبود تبلیغات مناسب، هنوز جایگاه خود را در بازار نیافته است و گامهای نخست را طی میکند. در حالیکه دولت بر اساس برنامهریزیهای خود باید تا پایان برنامه چهارم توسعه ۳۰ درصد از نیازهای درمانی کشور را از طریق صدور کالا، خدمات پزشکی و خدمات درمانی برای توریست ها فراهم کند. دراین میان ایران رقبای مهمی نیز در منطقه دارد. از جمله رقبای مهم ایران در حوزه خلیجفارس میتوان اردن و دبی را نام برد. کشور اردن سالانه ۵۰۰ میلیون دلار درآمد ارزی از خدمات درمانی برای توریست ها دارد. دبی از چند سال پیش شهرهای سلامت را راهاندازی کرده و با برخی از دانشگاههای معتبر دنیا برای توسعه این مراکز قرارداد بسته است.

اما این آغاز راه است. طبق استراتژیهای تعریف شده که قرار است اعتباری برابر با ۱۶ میلیارد درهم دبی به بخش خدمات درمانی برای توریست ها اختصاص یابد. دبی میکوشد هسته قدرتمندی برای ارتقای این بخش ایجاد کند. این طرح شامل تقویت شبکههای موجود تسهیلات درمان و سلامت و نیز ایجاد زیر ساختهای مدرن و مرکز معتبر و بزرگی از متخصصان سلامت ومهارتهای درمانی با اعتبار توریستی در دبی است. طبق این طرح، قرار است ضمن برقراری ارتباط با بازارهای گسترده جهانی و تحقیق در باره نخستین اقدامات در راستای طرح استراتژیک دبی ۲۰۱۵ ، با مسیریابی و طرح عملی برای توسعه، مراحل آغازین این طرح عملی شود.

توریسم پزشکی در سال ۲۰۱۰ درآمدی بالغ بر ۷ میلیارد درهم برای امارات داشته است. ایران در سال ۸۳ تقریبا ۱۲ هزار بیمار خارجی پذیرش کرده است که این میزان در سال ۸۴ به ۱۷ هزار و پانصد نفر رسید ولی متاسفانه آمار قابل استناد از درآمدهای حاصل از جذب خدمات درمانی برای توریست ها در سالهای اخیر در ایران وجود ندارد. با این حال چالش اصلی فراروری توریسم درمانی ایران، نبود مدیریت یکپارچه در این حوزه است و از آنجایی که چنین ایدهای در ایران تقریبا نو تلقی میشود، به نظر میرسد تهیه طرحی که به این مسئله به طور همه جانبه بپردازد و نیز تجارب کشورهای دیگر در این خصوص را مطالعه کند، به سیاست گذاران کمک خواهد کرد تا برای جذب توریسم پزشکی با رویکردی علمی و بومی قدم بردارند.

پتانسیلهای توریسم درمانی در ایران

ایران از نظر جاذبههای توریسم طبیعی جزو ۱۰ کشور برتر جهان است اما از بازار توریسم و توریسم سهم شاخصی نبرده است. این درحالی است که از توریسم درمانی به عنوان صنعت سوم جهان نام برده میشود و برخی کشورها نظیر اسپانیا از طریق این صنعت امرار معاش میکنند.  امروزه با صنعتی شدن کشورها و بروز دردهای مختلف در روح و بدن انسان ها و روی آوردن به عملهای جراحی زیبایی به صورت چشم گیر، بحث خدمات درمانی برای توریست ها یکی از بخشهای روبه رشد صنعت توریسم در جهان و ایران به شمار میآید. با این وجود در کشورمان این دغدغه وجود دارد که آیا این بخش از توریست به شکوفایی میرسد یا علیرغم تشکیلاتی که برای آن در نظر گرفته شده است فراموش می شود؟

در زمینه خدمات درمانی برای توریست ها و جذب توریستان سلامت همواره باید به چهار آیتم اساسی دراین زمینه توجه داشت. توانمندیهای شاغلان حرفه پزشکی، تکنولوژیهای روز و استانداردهای جهانی، اقتصاد درمان و هزینههای درمانی و مقررات داخلی کشورها از عوامل مهم توریسم درمانی هستند. ایران در هر چهار مورد ذکر شده نسبت به کشورهای همسایه و خاورمیانه از توانمندیهای بهتری برخوردار است. که باید نهایت استفاده از پتانسیل موجود را کرد. اما متاسفانه تبلیغات مناسبی برای شناسایی توانمندیهای پزشکی و توریسم ایران در خارج صورت نگرفته است و رسانههای دولتی و سفارتخانهها در این زمینه نقشی موثر دارند. امروزه صنعت خدمات درمانی برای توریست ها در جهان بالاتر از صنایع نفت و طلا قرار دارد. این صنعت کم هزینه و پر درآمد است.

در بخش خدمات درمانی برای توریست ها فقط به جذب توریست توجه نمیشود بلکه فراتر از آن میتواند موقعیت و جایگاه ایران را از نظر علمی، سیاسی ،اجتماعی و منطقهای تقویت کند. در حالیکه خدمات درمانی برای توریست ها در بسیاری از کشورها نقش مهمی در ارز آوری دارد و هر ساله ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار درآمد ارزی از طریق خدمات درمانی برای توریست ها عاید کشورهای اروپایی و آمریکا میشود اما در ایران این صنعت جایگاه خود را باز نیافته و گامهای نخستین راطی میکند در حقیقت در سال ۸۲ برای اولین بار خدمات درمانی برای توریست ها در توریسم ایران  از سوی وزارت بهداشت مورد توجه قرار گرفت. دولت ایران بر اساس برنامهریزیهای خود باید تا پایان برنامه چهارم توسعه ۳۰ درصد از نیازهای درمانی و بهداشتی کشور را از طریق صدور کالا، خدمات پزشکی و خدمات درمانی برای توریست ها فراهم کند

اهداف توریسم درمانی در ایران

ناباروری

دندان پزشکی

جراحی قلب، چشم و جراحی پلاستیک

بیماریهای مرتبط با سرطان

توریسم در آبهای شفا بخش

کشورهای مبدا توریسم درمانی به ایران

توریستان سلامت بیشتر از کشورهای جمهوری آذربایجان، عراق، ترکمنستان، افغانستان، کویت، سوریه، لبنان، بحرین و ترکیه هستند و ایران طی یک دههی گذشته پیشرفتی ۲۰ تا ۲۵ درصدی در حوزهی توریسم درمانی داشته است

بیشترین استانهای ایران در حوزهی توریسم درمانی

استان یزد

شهر تاریخی یزد جدا از جاذبههای میراثی و تنوع آب و هوایی خود، شهری مناسب برای توریستان در حوزه درمانی هم بهشمار میرود. وجود ۵۴۵ پزشک متخصص، ۹۱۵ پزشک عمومی، ۳۰۰ دندانپزشک و همچنین ۱۵ بیمارستان دولتی در زمینهی ارائهی خدمات پزشکی در کشور شاخص است. همین ظرفیت و پتانسیل باعث شده که در طول سال مراکز درمانی استان یزد از گوشه و کنار کشور به خصوص از استانهای همجوار میزبان هزاران توریسم باشد که روزانه به این شهر تاریخی سفر میکنند. البته در این میان، درمان ناباروری و جراحی قلب علاقهمندان خاص خود را برای استان یزد داراست. خیلیها خدمات درمانی برای توریست ها یزد را با مرکز ناباروری یزد می شناسند چرا که این مرکز اولین مرکز درمان ناباروری در ایران و خاورمیانه است و بیمارانی حتی از کشورهای دیگر هم به این مرکز برای درمان به یزد سفر میکنند.

استان مازندران

استان مازندران با توجه به موقعیت خاص اقلیمی و جغرافیایی خود و با شاخصههای طبیعی متمایز در میان استانهای کشور از جمله آب و هوای بسیار مطبوع در فصل بهار و تابستان، داشتن آبهای معدنی گرم و سرد، طبیعت بکر و جذاب و محیطی آرام از نظر فرهنگی و اجتماعی به عنوان یکی از استانهای ویژه در توریسم درمانی محسوب میشود. به علت شرایط خاص از لحاظ زمینشناسی در دامنه‌‌های البرز به ویژه اطراف قلهی دماوند، آبهای معدنی با خواص مختلف درمانی وجود دارد که مهمترین مجموعهی جذاب آب گرم را پدید آورده است. آبهای معدنی استان مازندران که در حال حاضر مورد استفادهی توریستان داخلی و بومیان قرار دارد به دو بخش فصلی و غیر فصلی تقسیم میشوند. آبهای گرم معدنی غیر فصلی حدودا ۸۴% از کل را تشکیل میدهند که فقط در فصل تابستان و روزهای تعطیل سال مورد استفاده قرار گرفته و تعداد آنها تقریبا ۶۰ مورد است.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

بستن