آزمایشگاه غذا و دارو اطمینان

تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

آدرس: استان تهران , شهر ری , تهران شهرری حسن اباد فشافویه بلوار امام خ صبا پلاک ۱۳ , تهران شهرری حسن اباد فشافویه بلوار امام خ صبا پلاک ۱۳ , آزمایشگاه غذا و دارو اطمینان

جستجو در داروخانه

نمایش بیشتر

پاسخی بگذارید

بستن