آزمایشگاه غذا و دارو مرجعان خاتم آمل

تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

آدرس: استان مازندران , شهر آمل , مازندران-آمل-کیلومتر ۵ جاده قدیم آمل به بابل-انستیتو پاستور ایران-پژوهشکده شمال-طبقه دوم , مازندران-آمل-کیلومتر ۵ جاده قدیم آمل به بابل-انستیتو پاستور ایران-پژوهشکده شمال-طبقه دوم , آزمایشگاه غذا و دارو مرجعان خاتم آمل

جستجو در داروخانه

نمایش بیشتر

پاسخی بگذارید

بستن