بیمارستان ۱۷شهریوربرازجان ( در حال ساخت)

تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

آدرس: استان بوشهر , دشتستان‌ , برازجان خیابان شهیدچمران , برازجان خیابان شهیدچمران , بیمارستان ۱۷شهریوربرازجان ( در حال ساخت)

جستجو در داروخانه

نمایش بیشتر

پاسخی بگذارید

بستن