آزمایشگاه پزشکی

آزمایشگاه پزشکی آزمایشگاه فاضل – مرکز بهداشت غرب تهران

خرید آنلاین دارو از داروخانه آنلاین داروپین

تحت نظر شهید بهشتی

آدرس: تهران , , بلوار کشاورز- انتهای خیابان شهید عبد الله زاده – خ سازمان آب – درمانگاه فاضل , بلوار کشاورز- انتهای خیابان شهید عبد الله زاده – خ سازمان آب – درمانگاه فاضل , آزمایشگاه پزشکی آزمایشگاه فاضل – مرکز بهداشت غرب تهران

جستجو در داروخانه

نمایش بیشتر

پاسخی بگذارید

بستن