آزمایشگاه پزشکی کرمان -آزمایشگاه بیمارستان علی ابن ابیطالب

تحت نظر کرمان

آدرس: کرمان , , راور – خیابان امام – شبکه بهداشت و درمان , راور – خیابان امام – شبکه بهداشت و درمان , آزمایشگاه پزشکی کرمان -آزمایشگاه بیمارستان علی ابن ابیطالب

جستجو در داروخانه

نمایش بیشتر

پاسخی بگذارید

تحت نظر کرمان

آدرس: کرمان , , شهربابک بلوار جهاد , شهربابک بلوار جهاد , آزمایشگاه پزشکی کرمان -آزمایشگاه بیمارستان ولی عصر

جستجو در داروخانه

نمایش بیشتر

پاسخی بگذارید

تحت نظر کرمان

آدرس: کرمان , , خ مطهری ـ بعد از سه راه احمدی , خ مطهری ـ بعد از سه راه احمدی , آزمایشگاه پزشکی کرمان -آزمایشگاه بیمارستان راضیه فیروز

جستجو در داروخانه

نمایش بیشتر

پاسخی بگذارید

تحت نظر کرمان

آدرس: کرمان , , کرمان – خیابان استقلال بیمارستان سیدالشهدا , کرمان – خیابان استقلال بیمارستان سیدالشهدا , آزمایشگاه پزشکی کرمان -آزمایشگاه بیمارستان سیدالشهدا( ع )

جستجو در داروخانه

نمایش بیشتر

پاسخی بگذارید

تحت نظر کرمان

آدرس: کرمان , , سیرجان – خیابان ابن سینا – بیمارستان امام رضا , سیرجان – خیابان ابن سینا – بیمارستان امام رضا , آزمایشگاه پزشکی کرمان -آزمایشگاه بیمارستان امام رضا ( ع )

جستجو در داروخانه

نمایش بیشتر

پاسخی بگذارید

تحت نظر کرمان

آدرس: کرمان , , کرمان- خیابان ابوحامد- بیمارستان ایت الله کاشانی , کرمان- خیابان ابوحامد- بیمارستان ایت الله کاشانی , آزمایشگاه پزشکی کرمان -آزمایشگاه بیمارستان آیت الله کاشانی

جستجو در داروخانه

نمایش بیشتر

پاسخی بگذارید

تحت نظر کرمان

آدرس: کرمان , , کرمان – بلوار جمهوری. بهعد از چهارراه فرهنگیان , کرمان – بلوار جمهوری. بهعد از چهارراه فرهنگیان , آزمایشگاه پزشکی کرمان -آزمایشگاه بیمارستان شهید بهشتی

جستجو در داروخانه

نمایش بیشتر

پاسخی بگذارید

تحت نظر کرمان

آدرس: کرمان , , بافت- خیابان امام – بیمارستان خاتم النبیاء , بافت- خیابان امام – بیمارستان خاتم النبیاء , آزمایشگاه پزشکی کرمان -آزمایشگاه بیمارستان خاتم الانبیاء

جستجو در داروخانه

نمایش بیشتر

پاسخی بگذارید

تحت نظر کرمان

آدرس: کرمان , , زرند خیابان فلسطین , زرند خیابان فلسطین , آزمایشگاه پزشکی کرمان -آزمایشگاه بیمارستان سینا

جستجو در داروخانه

نمایش بیشتر

پاسخی بگذارید

تحت نظر کرمان

آدرس: کرمان , , کرمان خیابان پروین اعتصامی بیمارستان حضرت فاطمه ( س ) , کرمان خیابان پروین اعتصامی بیمارستان حضرت فاطمه ( س ) , آزمایشگاه پزشکی کرمان -آزمایشگاه بیمارستان حضرت فاطمه زهرا (س)

جستجو در داروخانه

نمایش بیشتر

پاسخی بگذارید

تحت نظر کرمان

آدرس: کرمان , , کرمان بزرگراه امام خمینی پردیسه افضلی پور جنب دانشگاه باهنر بیمارستان افضلی پور , کرمان بزرگراه امام خمینی پردیسه افضلی پور جنب دانشگاه باهنر بیمارستان افضلی پور , آزمایشگاه پزشکی کرمان -آزمایشگاه بیمارستان افضلی پور

جستجو در داروخانه

نمایش بیشتر

پاسخی بگذارید

تحت نظر کرمان

آدرس: کرمان , , کرمان – میدان باغ ملی ـ کوچه ارجمند , کرمان – میدان باغ ملی ـ کوچه ارجمند , آزمایشگاه پزشکی کرمان -آزمایشگاه بیمارستان ارجمند

جستجو در داروخانه

نمایش بیشتر

پاسخی بگذارید

تحت نظر کرمان

آدرس: کرمان , , کرمان خیابان شهید قرنی , کرمان خیابان شهید قرنی , آزمایشگاه پزشکی کرمان -آزمایشگاه بیمارستان شهید باهنر

جستجو در داروخانه

نمایش بیشتر

پاسخی بگذارید

تحت نظر کرمان

آدرس: کرمان , , کرمان – خیابان شهید قرنی بیمارستان ۵۷۹ ارتش , کرمان – خیابان شهید قرنی بیمارستان ۵۷۹ ارتش , آزمایشگاه پزشکی کرمان -آزمایشگاه بیمارستان ۵۷۹ ارتش

جستجو در داروخانه

نمایش بیشتر

پاسخی بگذارید

تحت نظر کرمان

آدرس: کرمان , , خیابان ابوحامد – روبروی سازمان اوقاف – بیمارستان مهرگان , خیابان ابوحامد – روبروی سازمان اوقاف – بیمارستان مهرگان , آزمایشگاه پزشکی کرمان -آزمایشگاه بیمارستان مهرگان

جستجو در داروخانه

نمایش بیشتر

پاسخی بگذارید

تحت نظر کرمان

آدرس: کرمان , , کرمان – خیابان کار- نبش کوچه ۱۴- بیمارستان الزهرا ( س) , کرمان – خیابان کار- نبش کوچه ۱۴- بیمارستان الزهرا ( س) , آزمایشگاه پزشکی کرمان -آزمایشگاه بیمارستان الزهرا (س)

جستجو در داروخانه

نمایش بیشتر

پاسخی بگذارید

تحت نظر کرمان

آدرس: کرمان , , کرمان – بلوار جمهوری اسلامی- خیابان شفا – بیمارستان شفا , کرمان – بلوار جمهوری اسلامی- خیابان شفا – بیمارستان شفا , آزمایشگاه پزشکی کرمان -آزمایشگاه بیمارستان شفا

جستجو در داروخانه

نمایش بیشتر

پاسخی بگذارید

بستن