داروخانه داخلی بیمارستان امام رضا(ع) دو

تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

آدرس: استان خراسان رضوی , شهر مشهد , بلوار شهید صارمی-جنب پزشکی قانونی-بیمارستان امام رضا ۲ , بلوار شهید صارمی-جنب پزشکی قانونی-بیمارستان امام رضا ۲ , داروخانه داخلی بیمارستان امام رضا(ع) دو

جستجو در داروخانه

نمایش بیشتر

پاسخی بگذارید

بستن