داروخانه زهدی

تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

آدرس: استان خراسان رضوی , شهر مشهد , خیابان طبرسی طبرسی ۱۴ جنب هتل رضا کوچه حاج حکیم , خیابان طبرسی طبرسی ۱۴ جنب هتل رضا کوچه حاج حکیم , داروخانه زهدی

جستجو در داروخانه

نمایش بیشتر

پاسخی بگذارید

بستن